Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει πώς το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του προσωπικού των εταιριών Johnson & Johnson Ελλας, Johnson & Johnson Ελλας Καταναλωτικά Προϊόντα και Janssen-Cilag Φαρμακευτική (το "Ταμείο") συλλέγει, επεξεργάζεται, και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για το Ταμείο, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που είναι υπό τον έλεγχό μας και να πάρουμε προφυλάξεις για την διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των στοιχείων.

Πώς λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων παρέχεται από τα συστήματα ανθρωπίνου δυναμικού του εργοδότη σας, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων της μισθοδοσίας. Άλλα στοιχεία ενδέχεται να παρέχονται άμεσα από εσάς ώς μέλος του Ταμείου, ή από τρίτους φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση του Ταμείου.

Η δέσμευση του Ταμείου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Εφαρμόζουμε πολλαπλά μέτρα ασφάλειας για να μειώσουμε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όπως επίσης και της τυχαίας απώλειας ή ζημίας στα προσωπικά σας δεδομένα. Εφαρμόζουμε πολιτική ασφάλειας στους υπολογιστές μας, και εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας, αναφορικά με θέματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Μόνο στην περίπτωση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας το Ταμείο εξουσιοδοτεί τους συμβούλους του στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, εφόσον και οι ίδιοι έχουν δεσμευτεί για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Επιπλέον, ο εργοδότης σας και ορισμένοι συγκεκριμένοι, φορείς παροχής υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, απαιτούμε ότι οι υπεργολάβοι μας, συμμετέχουν στις συμφωνίες εμπιστευτικότητας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Διορθώσεις

Το Ταμείο δεσμεύεται να διατηρήσει με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας θα είναι πάντα 100% ακριβείς, θα λάβουμε απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε κατάλληλα τις ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες. Εάν πρέπει να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Cookies

Τα Cookies περιέχουν πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες για την αναγνώρισή σας. Τα Cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες. Απλά χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των εξουσιοδοτημένων χρηστών. Σε περίπτωση που εμφανιστεί ένα pop-up παράθυρο ζητώντας σας να δεχτείτε ή να απορρίψετε την χρήση των Cookies, θα πρέπει να την δεχτείτε. Η ιστοσελίδα δεν θα δουλέψει χωρίς Cookies.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για τη χρήση από το Ταμείο των προσωπικών σας δεδομένων σας ή για την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.