Υπολογιστής Εισφορών

Ο παρακάτω υπολογιστής σας βοηθάει να υπολογίσετε την επίδραση που θα έχουν τα ποσοστά εισφοράς που θα επιλέξετε στο μηνιαίο σας εισόδημα λόγω των κρατήσεων, αλλά και να δείτε το όφελος που θα έχετε από τα "δωρεάν" χρήματα που θα καταβάλει ο εργοδότης στον λογαριασμό σας.

Υπολογιστής Εισφορών


Μικτές μηνιαίες αποδοχές
Εισφορά κάτω του ορίου
Εισφορά άνω του ορίου
Επιπλέον προαιρετική εισφορά

Κρατήσεις εργαζομένου
0
Εισφορά εργοδότη
0
Ανάλυση