Πλεονεκτήματα συμμετοχής στο Ταμείο

Η Johnson & Johnson, μετά από έρευνα αρκετών ετών αποφάσισε να παρέχει στους εργαζόμενούς της το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ως «εταιρική ασφάλιση» με στόχο την παροχή επιπλέον σύνταξης.

Οφέλη μελών

Το Ταμείο αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για αποταμίευση για τους παρακάτω λόγους:

Δωρεάν χρήματα

Οι εργοδοτικές εισφορές είναι επιπλέον αποδοχές. Αποκτάτε "δωρεάν" χρήματα στον λογαριασμό σας χωρίς να καταβάλλετε τίποτε:

  • Η εταιρία βάζει στον λογαριασμό σας ποσό ίσο με το 1% του μισθού σας μέχρι το όριο αποδοχών, ακόμα και αν διαλέξετε μηδενικές κρατήσεις. Αρκεί απλώς να εγγραφείτε.
  • Η εταιρία βάζει στον λογαριασμό σας επιπλέον άλλο ένα ευρώ για κάθε ένα ευρώ προαιρετικών εισφορών που επιλέξετε να κάνετε.

Χρησιμοποιήστε τον Υπολογιστή Εισφορών για να δείτε ποιό ύψος εισφοράς ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Φορολογικά κίνητρα

Υπάρχει μειωμένη φορολογία για τις προαιρετικές σας εισφορές.

Ευκολία

Οι εισφορές γίνονται αυτόματα μέσω μισθοδοσίας.

Ασφάλεια

Μέσω του Ταμείου έχετε πρόσβαση σε αμοιβαία κεφάλαια στο εξωτερικό με πολύ χαμηλές χρεώσεις.