Διαδικασία εγγραφής

Εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό παρακάτω προϋποθέσεις, ο εργαζόμενος πλέον έχει δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση Εγγραφής Μέλους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Βασικές προϋπόθεσης για να γίνει κάποιος μέλος του Ταμείου και να ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι:

  • Να είναι υπάλληλος εγγεγραμμένος στη μισθοδοσία των: Johnson & Johnson Hellas AEBE, Johnson & Johnson Hellas Καταναλωτικά Προϊόντα AEE ή Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ
  • Να έχει συμπληρώσει 2 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής του, εάν εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου. Αυτό ισχύει και για τους εργαζομένους που μεταφέρονται από άλλη εταιρία που ανήκει στον όμιλο εταιριών της Johnson & Johnson παγκοσμίως.
  • Εάν εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, να έχει ανανεώσει τουλάχιστον 3 διαδοχικές συμβάσεις ή γενικά, να έχει συμπληρώσει 24 μήνες συνεχούς απασχόλησης στην εταιρία

Κάθε υπάλληλος που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο Ταμείο και να ορίσει τα ποσοστά των εισφορών του συμπληρώνοντας μία Αίτηση εγγραφής στο Ταμείο.

Αίτηση συμμετοχής

Η αίτηση συμμετοχής στο Ταμείο γίνεται μία φορά το χρόνο από την 1η έως την 31η Μαρτίου εκτός της περίπτωσης των νεοπροσλαμβανομένων για την δήλωση των οποίων δεν ισχύει ο ως άνω περιορισμός αλλά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οποτεδήποτε μέσα στο έτος και οι πρώτες εισφορές τους να παρακρατηθούν σε έναν από τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο.

Για να γραφτείτε στο Ταμείο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Όλες οι συμπληρωμένες Αιτήσεις θα εγκρίνονται & θα υπογράφονται από εκπρόσωπο του ΔΣ του Ταμείου και οι εισφορές θα ξεκινούν κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Πριν συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, μπορείτε να Χρησιμοποιήσετε τον Υπολογιστή Εισφορών για να δείτε ποιό ύψος εισφοράς ταιριάζει στις ανάγκες σας.