Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει πώς το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του προσωπικού των εταιριών Johnson & Johnson Ελλας, Johnson & Johnson Ελλας Καταναλωτικά Προϊόντα και Janssen-Cilag Φαρμακευτική (το "Ταμείο") συλλέγει, επεξεργάζεται, και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για το Ταμείο, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που είναι υπό τον έλεγχό μας και να πάρουμε προφυλάξεις για την διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των στοιχείων.

Πώς λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων παρέχεται από τα συστήματα ανθρωπίνου δυναμικού του εργοδότη σας, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων της μισθοδοσίας. Άλλα στοιχεία ενδέχεται να παρέχονται άμεσα από εσάς ώς μέλος του Ταμείου, ή από τρίτους φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση του Ταμείου.

Η δέσμευση του Ταμείου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Εφαρμόζουμε πολλαπλά μέτρα ασφάλειας για να μειώσουμε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όπως επίσης και της τυχαίας απώλειας ή ζημίας στα προσωπικά σας δεδομένα. Εφαρμόζουμε πολιτική ασφάλειας στους υπολογιστές μας, και εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας, αναφορικά με θέματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Μόνο στην περίπτωση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας το Ταμείο εξουσιοδοτεί τους συμβούλους του στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, εφόσον και οι ίδιοι έχουν δεσμευτεί για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Επιπλέον, ο εργοδότης σας και ορισμένοι συγκεκριμένοι, φορείς παροχής υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, απαιτούμε ότι οι υπεργολάβοι μας, συμμετέχουν στις συμφωνίες εμπιστευτικότητας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Διορθώσεις

Το Ταμείο δεσμεύεται να διατηρήσει με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας θα είναι πάντα 100% ακριβείς, θα λάβουμε απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε κατάλληλα τις ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες. Εάν πρέπει να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή σας και επιτρέπουν στην ιστοσελίδα που τα δημιούργησε να σας αναγνωρίσουν όταν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο μέλλον. Η χρήση των cookies γίνεται για την καλύτερη λειτουργία των ιστοσελίδων και την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη της.

Κατά την επίσκεψή σας στο teajj.gr, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν 2 κατηγορίες cookies:

  • Απαραίτητα cookies:
    Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα την εξατομικευμένη ασφαλή πρόσβαση σε αυτή. Σε όποιες ιστοσελίδες μας απαιτούνται τέτοια cookies, δεν θα λειτουργήσουν χωρίς αυτά.
  • Cookies λειτουργικότητας:
    Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για να παρέχουμε υπηρεσίες όπως πχ online υπολογιστές ή άλλες λειτουργίες που βελτιώνουν την εμπειρία περιήγησης.

Το teajj.gr δεν χρησιμοποιεί cookies τρίτων.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για τη χρήση από το Ταμείο των προσωπικών σας δεδομένων σας ή για την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.